О нама

3EГA је компанија која своје деловање заснива на претходно спроведеним истраживањима у медицини, физици, неуронаукама, студијама физиолошке комплексности, и на потреби за побољшањем, рационализацијом и унапређењем садашње праксе у здравству. Развили смо специфичну методологију користећи најновија сазнања из инжењерства, неурофиизиологије, биофизике и нелинеарне динамичке анализе електрофизиолошких сигнала базиране на теорији Хаоса. Краће би се то могло описати као: Научно заснована нелинеарна методологија за подршку клиничком одлучивању.

Наш тим

Milena's photo
Оснивач и главни извршни директор
Инжењер биомедицинске електронике
Неуронаучник
Slavoljub's photo
Славољуб Раденковић
Суоснивач и технички директор
ИТ стручњак
Miodrag's photo
Др. Миодраг Стокић
Научни сарадник
EEГ Специјалиста
Ton's photo
Тон Фермеулен
Финансијски директор

Саветодавни одбор

Др. Сања Фабрио
Корпоративни ментор
Предавач и Саветник
Лозана
Швајцарска
Prof Dr Floortje Scheepers
Head of Psychiatry Department
(Innovations in Psychiatry)
UMC, Utrecht
Netherlands
Prof Dr Witte J.G. Hoogendijk
Head of Psychiatry Dpt
(Biological aspects of depression)
Erasmus MC, Rotterdam
Netherlands
Victoria Lopez Lopez, PhD
Mathematician and Big Data expert
Universidad Complutense, Madrid
Spain
Dr Diego Urgéles Pertòlas
Psychiater
(Specialized for Bipolar depressive disorder)
Clinica Nuestra Sigñora de la Paz, Madrid
Spain
Prof Dr Folkert Asselbergs
Cardiologist
UMC Utrecht
Netherlands
Arjan van der Maarle
IT Engineer & Patent Lawyer
Utrecht
Netherlands